Welcome to Abuki TeamSpeak3 Server. Contact me info@abuki.xyz or twitter(@abuki_nico)